11 квітня 2017 року Мінфін затвердив Наказ №427 (зареєстрований в Мін'юсті 04.05.2017 р.), який вносить зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Зокрема, в документі з”явились такі доповнення і уточнення:

 

1) Дія цього Положення тепер поширюється і на іншу звітність, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

 

2) Більш детально визначено поняття "первинні документи" - це документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про (раніше - фіксують та підтверджують) господарські операції, включаючи розпорядженнята дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

 

3) Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи (відповідно до 2.2 Положення).

 

4) Місце складання документа та електронний підпис виключено з обов'язкових реквізитів первинних документів.

 

5) Записи у первинних документах та облікових регістрах здійснюються тільки чорнилом темного кольору, пастою кулькових ручок, за допомогою електронних засобів оброблення інформації (раніше -друкарських машинок, принтерів, засобів механізації) та іншими засобами, які здатні зберегти ці записи протягом установленого строку зберігання документів та запобігти внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень.

 

6) Керівник підприємства, установи повинен зафіксувати всі факти здійснення господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма підрозділами, службами і працівниками правомірних вимог головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства щодо порядку оформлення та подання для обліку відомостей і документів.

 

7) У місяці надходження від контрагента первинного документа щодо господарської операції, інформація, про яку в минулих звітних періодах була перенесена до облікових регістрів бухгалтерського обліку згідно з внутрішнім первинним документом (актом), до облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період переноситься інформація про таку господарську операцію. При цьому її обсяг зазначається шляхом коригування на суму різниці між оцінкою такої господарської операції за внутрішнім первинним документом (актом) та первинним документом, отриманим від контрагента.

 


8) Якщо правилами документообігу підприємства передбачена можливість відображення господарської операції, щодо якої на момент закінчення складання облікових регістрів бухбліку за звітний період від контрагента у терміни, встановлені законодавством, не отримано первинного документа, підставою для перенесення інформації про таку господарську операцію до облікових регістрів бухгалтерського обліку є належним чином оформлений внутрішній первинний документ (акт), складений посадовою особою, відповідальною за приймання-відпуск товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг. Господарські операції, наведені у внутрішньому первинному документі (акті), оцінюються в порядку, визначеному НП(С)БО або МСФЗ.

 

9) Помилки в первинних документах, облікових регістрах і звітності, що створені ручним способом, виправляються способом "червоного сторно", додаткових бухгалтерських проведень або коректурним способом.

 

10) Контроль за дотриманням виконавцями графіка документообороту на підприємстві, в установі здійснює головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, вимоги яких щодо порядку подання до місця обробки необхідних документів та відомостей є обов'язковими для усіх підрозділів і служб підприємства.

 

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку набере чинності з дня його офіційного опублікування в "Офіційному віснику України" № 41 (26.05.2017). Відтепер бухоблік приводиться у відповідність до чинного законодавства, зміни до якого затверджено

Меню
Close